Новини

ВТОРИ ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН за представяне на проект по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 на "КОДКИЙ ТЕКНОЛОДЖИС'' ООД

ВТОРИ ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН за представяне на проект по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 на "КОДКИЙ ТЕКНОЛОДЖИС'' ООД

Кодкий Текнолоджис ООД организира втори информационен ден, на който беше представен европейският проект, финансиран по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално
ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН за представяне на проект по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 на КОДКИЙ ТЕКНОЛОДЖИС ООД

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН за представяне на проект по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 на КОДКИЙ ТЕКНОЛОДЖИС ООД

Кодкий Текнолоджис ООД има удоволствието да Ви покани на информационен ден за представяне на проект № BG16RFOP002-2.001-0643-C01 „Увеличаване потенциала на Кодкий Текнолоджис ООД за износ на заключващи механизми и системи от висок клас чрез инвестиция в н
Зареди още