Аутсорсинг

Аутсорсингът е концепция за взимане на вътрешни функции на дадена компания и предоставянето им за изпълнение от външна компания.Доставчикът на тази услуга същевременно подпомага развитието и усъвършенстването на дадената бизнес функция.

Като коректен  и надежден партньор на "Кодкий Текнолоджис" са се доверили ABB, BTL и Dorma.